Frihandeln har inga förlorare

Det finns en återkommande missuppfattning att frihandeln har ”förlorare”.

Här den utmärkte ekonomen Andreas Bergh i Svenska Dagbladet.

”Invandrare, robotar och frihandel är tre olika fenomen som dock har en del gemensamt. De innebär att vissa arbetsuppgifter kan göras billigare och kanske även bättre av någon annan. Eftersom arbetskraft då frigörs för andra ändamål kan alla tre fenomenen öka vårt välstånd. Så har också skett historiskt.

En annan aspekt som dessa tre har gemensamt är att den välståndshöjande processen aldrig är helt smärtfri. Det finns nästan alltid någon som förlorar sin försörjning när ekonomin ställer om sig för att dra nytta av de nya möjligheter som tekniken, handeln eller invandringen innebär.

(—)

Lärdomen är således att invandrare, liksom robotar och frihandelsavtal, kan skapa stora samhällsekonomiska vinster – men för att göra det måste de tillåtas påverka lönerna så att viss produktion blir billigare. När så sker kommer det att finnas förlorare.

Politiker måste inte bara kunna förklara dessa samband. De måste också tänka ut sätt att kompensera de grupper som riskerar bli förlorare. Risken är annars stor att de riktar sin ilska mot invandringen, tekniken eller frihandeln. Då blir vi alla förlorare.”

  1. Det spelar knappast någon roll för den som blir av med sitt jobb om det beror på att han (eller företaget han jobbar på) har blivit utkonkurrerat av utländska företag, invandrare, robotisering eller av personer eller företag från samma land, stad eller postnummerområde. ”Jag har förlorat mitt jobb. Men det gör inte så mycket, den som fick det istället är en blondin från Växjö” är en sällan hörd kommentar.
  2. Alla ekonomier som utvecklas och ger tillväxt genomgår förändring. Produkter, produktionsmetoder, affärsmetoder, allt blir bättre och förändras. Det innebär att vissa människor kommer att drabbas av att deras kunskaper blir inaktuella. Det är ett problem både för samhället och individen, men har inget med frihandel och globalisering att göra.
  3. Internationell frihandel ger större marknader vilket ger tillväxt av både välstånd och arbetstillfällen. Import och export ger fler jobb, inte färre.
  4. Frihandel och teknikutveckling kan leda till lägre löner eller löneökningar, men den leder inte till minskat välstånd eftersom priserna också faller. Att få mer för lönen är lika viktigt som att få högre lön.

Vad Andreas Bergh förmodligen menar är att om folk uppfattar att samhällsproblem beror på frihandel, robotar och invandring kommer det ge grogrund för en obehaglig politisk utveckling.

Det har han förstås rätt i. Det finns goda skäl att försvara öppenhet och en allmänt utvecklingsoptimistisk attityd. Det finns förstås också goda skäl att ha relativt robusta socialförsäkringssystem och en arbetsrätt som gynnar anställning snarare än motverkar friställning.

Däremot är det förmodligen helt fel att ”tänka ut sätt att kompensera de grupper som riskerar bli förlorare”.

Dels leder det till orättvisor; varför skall den som förlorar jobbet på grund av utländsk konkurrens ha bättre villkor än den som förlorar sitt jobb för att det lokala fiket (helt opåverkat av global konkurrens) tvingas stänga?

Dels blir det stora problem att avgöra detta? Vad är det som gör att ett företag inte klarar konkurrensen? Import eller att ägarna inte var tillräckligt bra företagare?

Men framför allt sätter specialåtgärder på ett olyckligt sätt sökarljuset på just globaliseringen. I USA finns det särskilda stödsystem för folk som ”drabbats” av NAFTA vilket sannolikt bidrar till misstänksamheten mot frihandel i USA.

 

 

 

 

 


Kategorier: Frihandel