Fyra skäl att vara optimistisk om frihandeln

Det finns fler skäl att vara optimistisk om frihandeln än tvärt om.

I samband med sitt årsmöte hade Amerikanska Handelskammaren ett seminarium med ett antal talare och en paneldiskussion om frihandel. På plats var  EU-minister Ann Linde, Paul Narain, amerikanska ambassaden, Johan Forssell, VD på Investor AB, som talare, och en panel med Johan Forsell, Susanne Zeko, VD internationella handelskammaren och jag. Håkan Jonsson från Hallvarsson & Halvarsson modererade.

Det var det inte bara muntra tongångar, men i huvudsak var inställningen rätt optimistisk. Några av talarna menade att man måste vara optimist.

Jag måste inte vara optimist, men är det ändå.

Främst av fyra skäl:

  • Protektionismen i dag beror inte på en trend, den beror på Trump. EU och övriga världen har gått vidare med stora frihandelsavtal som i viss mån lämnat USA vid sidan om.
  • Motståndet mot globalisering rör inte främst handeln.  Huvudkonflikterna gäller migration, kultur och geopolitik, ofta med djupa historiska rötter.
  • Trumps och USA:s handelskrig har förvisso en mycket dålig motivering, nämligen USA:s bytesbalansunderskott, men också en rimlig motivering; att EU och Kina har betydligt högre tullar mot USA än tvärt om. Kina har dessutom ytterligare några inslag i sin handelspolitik som i längden är mycket svåra att acceptera. Om handelskrig av den typ som Trump nu har startat är en konstruktiv reaktion kan förstås ifrågasättas, men kineserna har under lång tid lovat förbättringar men inte gjort särskilt mycket.
  • Förr eller senare kommer världens länder ha vant sig vid fördelarna av de handelsavtal man har ingått, samtidigt som de ser behovet av att samordna de olika avtalen. Det kommer ge ny kraft åt WTO och ambitionerna att skapa en enhetlig, global ordning på handelsområdet.

Till detta kommer att vi människor tenderar att skönmåla historien. En sådan skönmålning är att världen länge haft en regelstyrd, global handelsordning under överinseende av USA. Men den som läser historien ser att vi alltid haft en blandning av idealism och opportunism,  USA har skyddat vissa sektorer, EU har skyddat andra, alla har skyddat sitt jordbruk.

Sammantaget är förutsättningarna för frihandeln minst lika bra nu som tidigare år. Skillnaden är i huvudsak att Donald Trump är högljudd och tydlig kring att han anser att dagens förhållanden när det gäller handel missgynnar USA. Det är noga taget inte riktigt samma sak som ett generellt argument mot frihandel.

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel