Gästbloggare Christofer Fjellner: Rödgröna partier i EU vill inte ge fattiga en chans

När tiden går är det lätt att glömma hur det var när Socialdemokraterna satt vid makten i Sverige. Efter åtta år utan reellt inflytande över svensk politik måste man därför vända blicken utanför Sveriges gränser om man vill ha en fingervisning om vilken politik en rödgrön regering skulle driva. Då får man titta på vilken politik de driver där de faktiskt har inflytande, i Europaparlamentet. I Bryssel agerar de rödgröna historielöst, och sätter sig på tvären för det som har gjort Sverige till ett framgångsrikt land: frihandel och öppenhet mot omvärlden.

Just nu förhandlas världens största frihandelsavtal, det mellan EU och USA. De potentiella vinsterna är enorma. Att inleda förhandlingarna är den bästa stimulansåtgärd som man kan tänka sig. Ett avtal med sänkta tullar och billigare handel med USA skulle innebära att EU:s ekonomi kan växa med 1 000 miljarder kronor. Varje år. Omräknat per hushåll skulle ett svenskt hushåll kunna spara upp till 5 000 kronor. Varje år.

Men Socialdemokraterna är skeptiska till avtalet, och röstade för en rad försämringar redan innan förhandlingarna började. Samtidigt har Miljöpartiet och Vänsterpartiet redan nu sagt nej till avtalet. Detta kanske inte är så konstigt, med tanke på att de är mot tillväxt, frihandel och USA. Ett frihandelsavtal med USA som leder till högre tillväxt får därmed de på vänsterkanten att se rött. Men hur kommer då en rödgrön regering agera?

Jag är fast övertygad om att handel är den bästa vägen ur fattigdom – det är ju trots allt genom handel Sverige har blivit ett rikt land. Med lägre tullar och bättre tillgång till EU:s marknad kan även utvecklingsländer få samma chans som Sverige. Ökad export till EU skulle ge jobb och tillväxt i några av världens fattigaste länder. Men hur ska en rödgrön regering kunna ge världens fattigaste länder denna chans när två av tre rödgröna partier konsekvent röstar emot att riva EU:s tullmurar för världens fattigaste länder?

När vi i Europaparlamentet skulle rösta om att sänka EU:s tullar för Burma och Pakistan röstade både Vänsterpartiet och Miljöpartiet mot sänkningarna. Detta trots att Nobelpristagare och människorättskämpar som Aung San Suu Kyi och Malala vädjade till Europaparlamentet att sänka tullarna. Det är oroande att Miljöpartiet och Vänsterpartiet tror sig veta bättre än Aung San Suu Kyi och Malala vad deras länder behöver. Kommer de tro sig veta bättre än dessa också i en rödgrön regering?

Sverige har byggt sitt välstånd på frihandel. Detta kommer fortsätta spela en avgörande roll för jobb och tillväxt både i Sverige och i världens fattigaste länder. Men ser man till hur de rödgröna partierna agerar i Europaparlamentet verkar inte jobb och tillväxt vara prioriterat. En rödgrön regering, där tillväxtfientliga Miljöpartiet och Vänsterpartiet ingår, kommer snarare motsätta sig allt som rör frihandel, och avvika från den väg som gjort Sverige till ett av världens mest framgångsrika länder.

Christofer Fjellner (M)
Europaparlamentariker
Ledamot av utskottet för internationell handel


Taggar: Rödgröna
Kategorier: EU, Gästbloggare