Gästbloggare Jasenko Selimovic: Öppenhet eller protektionism

Frihandelsavtalet mellan EU och USA håller på att bli en av EU-valets viktigaste frågor. På ena sidan står liberala krafter som tror att öppenhet skapar välstånd. På den andra sidan står protektionistiska krafter med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna i spetsen. De protektionistiska krafterna målar upp avtalet som ett hot mot Sverige. Men sanningen är precis tvärtom. Kommer avtalet inte tillstånd, kommer de protektionistiska krafterna vinna, och Sverige riskerar att förlora tiotusentals jobbtillfällen.

Ett långtgående frihandelsavtal för handel med varor och tjänster för över 800 miljoner konsumenter är enormt viktigt för tillväxten. Inte bara i Sverige utan EU i sin helhet. En del beräkningar påvisar att avtalet skulle kunna generera 400 000 nya jobb. Ett ekonomiskt välmående EU betyder ett Sverige i tillväxt och en säkrad framtida välfärd. Vill vi ha en skola i världsklass, en vård med hög kvalitet och en äldreomsorg som ger de äldre en värdig ålderdom måste vi säkra vår ekonomiska tillväxt och skapa fler jobb.

För oss i Sverige är därför avtalet väldigt viktigt. Det innebär nya möjligheter för den svenska exportindustrin på världens enskilt största och viktigaste marknad. USA utgör Sveriges fjärde största exportmarknad och USA är Sveriges viktigaste exportmarknad utanför Europa. Beräkningar har visat att avtalet kan ge Sverige upp till cirka 32 500 nya jobb. Hur kan Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna avstå från det?

Folkpartiet slår vakt om den svenska öppenheten mot omvärlden och vill mota bort de krafter som vill stänga dörren för varor och människor. Motståndarna vill bryta mot Sveriges tradition av öppenhet mot omvärlden. Men de förklarar aldrig hur det skulle påverka oss. De presenterar aldrig siffror över kostnaden av stängda gränser: över hur många företag som går miste om exportkontrakt och hur många personer som sägs upp när handeln minskar. Det är förståeligt att de inte vill skylta med det uppenbara: när svensk utrikeshandel växer – då växer tillväxten, jobben och välfärden i Sverige.

Vi behöver öppenhet, inte bara för att den skapar välstånd i ett exportberoende land, utan också för att ett slutet samhälle snabbt blir intolerant, självförhärligande och bakåtblickande. Det är ingen slump att det är de partier som vill stänga gränserna mot omvärlden också är de som drömmer sig tillbaka i tiden till ett Sverige vi lämnat bakom oss.

Den fria rörligheten för varor, kapital, tjänster och människor är grundbulten i EU-samarbetet. Att stärka dessa friheter skapar en ökad tillväxt i EU:s medlemsstater. Men kampen för frihandel stannar inte innanför EU:s gränser – den börjar där. Hinder måste inte bara rivas inom EU, utan även mellan EU och omvärlden.

Valet till Europaparlamentet den 25:e maj handlar om hur framtiden för Sverige ska se ut. Antingen sluter vi våra gränser mot omvärlden eller så öppnar vi upp dem. Vi tror att öppenhet skapar tillväxt och välstånd. Det gjorde den igår, den gör det idag och den kommer den göra imorgon. Valet är ditt.

Jasenko Selimovic
Kandidat till Europaparlamentet för Folkpartiet


Kategorier: EU, TTIP