Gästbloggare: Jessica Rosencrantz (m): TTIP är en säkerhetspolitisk fråga

Jag har alltid varit en vän av USA och det amerikanska engagemanget i Europa. Under kalla kriget hade Europa de amerikanska trupperna i Västberlin att tacka för att halva vår kontinent förblev fri från Sovjetkommunismens förtryck. Utan ett trovärdigt stöd från USA hade Västeuropa haft svårt att hejda den sovjetiska expansionen västerut.

Efter Berlinmurens fall och demokratiseringen av Östeuropa har dock det amerikanska intresset för Europa svalnat. Trots Rysslands annektering av Krim och anfall på östra Ukraina tycks det amerikanska intresset främst vara riktat mot Asien och Kina. De amerikanska skattebetalarna är möjligen trötta på att betala för försvaret av en rik kontinent som Europa, men utan USA i Europa blir vår kontinent mer utsatt och en svagare spelare i världspolitiken.

TTIP skulle förstärka de transatlantiska banden genom att komplettera Natos militära gren med en ekonomisk dito. Det skulle bidra till att återigen väcka det amerikanska intresset för Europa. En stormakt har alltid ett intresse att försvara sina ekonomiska intressen i världen och TTIP skulle definitivt stärka USA:s ekonomiska intressen i Europa. Frihandel mellan EU och USA skulle dessutom generera ekonomisk tillväxt på båda sidor av Atlanten. Det skulle ge den europeiska ekonomin en välbehövlig knuff i rätt riktning i ett läge där tillväxten på kontinenten inte är allt för god.

Förutom de ekonomiska aspekterna med TTIP har avtalet även ett viktigt symbolvärde. Det visar att de liberala demokratierna i världen står enade och det är också därför Putin är motståndare till avtalet. Tyvärr ser vi hur protektionister på höger- och vänsterkanten försöker skjuta avtalet i sank genom att sprida myter och måla upp domedagsscenarier.
Frihandelsvänner i hela Europa måste samlas till försvar av TTIP.

I den svenska debatten lyfts sällan TTIP:s säkerhetspolitiska värde. Möjligen beror det på att vi inte varit i krig på 200 år och att världen blivit en fredligare plats sedan 1989. Tyvärr tycks epoken av fred vara över då vi åter ser hur Kreml invaderar grannländer och hur Mellanöstern i är sönderfall. Vårt lands säkerhet är återigen utmanad och den här gången gäller det att vi väljer sida. Under kalla kriget nöjde vi oss med att inte ta ställning mellan demokrati och diktatur av respekt för Finlands utsatta läge. Idag är läget ett annat, Sverige är med i EU, partner till Nato och en tydlig röst för demokrati och frihandel i världen. Frihandel mellan EU och USA skulle visa att Europa tydligt valt sida när demokratin på kontinenten utmanas av Putins korrupta samhällsbygge.

TTIP är mer än bara ekonomi. Det symboliska och säkerhetspolitiska värdet av stärkta ekonomiska band över Atlanten får inte underskattas i tider av oro. Därför välkomnar jag TTIP och ett större amerikanskt engagemang i Europa – väst är starkare tillsammans.

Jessica Rosencrantz är riksdagsledamot för moderaterna, vice ordförande i Trafikutskottet och suppleant i EU-nämnden

 


Kategorier: Gästbloggare