Global handel viktig — men vi får inte glömma att EU ännu har kvar handelshinder

Paul Johnston, Storbritanniens ambassadör i Sverige skrev i Dagens Industri i helgen.

Artikeln uppmanar till samarbete mellan Storbritannien och Sverige kring handel och utveckling på sex områden.

Den tar upp värdet av TTIP men påpekar ett annan sak som också är viktig. Nämligen att EU:s inre marknad ännu inte är fullt genomförd. Tjänstesektorn, och det är både offentlig service, digitala tjänster och finanssektor, är ännu relativt nationellt reglerad och utvecklingen har inte kommit igång på allvar. Detta trots att det är en stor del av EU:s ekonomi och absolut dominerande när det gäller potentialen för tillväxt och jobb.

Johnston nämner också energisektorn där vi framför allt saknar en fungerande elmarknad. Det finns stora utvecklingsmöjligheter och vill EU se en ökning av vind- och solproducerad el är geografiskt stora elmarknader en viktig faktor.

Världshandel i all ära, men det är ofta lika viktigt att ta en titt på närområdet. Alla länder handlar mest med sina grannar och handelshinder i form av byråkrati och regleringar blir inte mindre för att kunden finns några kilometer bort men på andra sidan en gräns.