Handel bidrar till välstånd och demokrati

Peje Emilsson är något av en grand old man när det gäller både politik, entreprenörskap och PR i Sverige.

I dag skriver han i DI om utvecklingen i världen och hur handeln ökar välstånd och  bidrar till utvecklingen av mänskliga rättigheter.

Han har i allt väsentligt rätt. Och även i de få fall då det kan ifrågasättas om handel bidrar till en politisk förändring i landet är handel för det första aldrig skadlig, och för det andra ger handel alltid bättre levnadsstandard.

Det senare är inte oviktigt. Det är trots allt bättre att vara förtryckt och ha materiellt välstånd jämfört med att vara förtryckt och dessutom fattig.

Dessutom är empirin ganska entydig. Utvecklingen av stabil demokrati går över ekonomiskt välstånd som skapar en internationaliserad medelklass med krav på stabila institutioner och respekt för sina rättigheter. Det är så demokratisering underifrån ser ut i verkligheten. I den processen är handel en nyckelfaktor.

Till sist är det värt att citera Emilsson om utvecklingen de senaste 50 åren:

”Sedan 1970 har världens samlade tillgångar mer än tredubblats. Världshandeln har tiodubblats. Tillväxten av välfärd, avveckling av diktaturer och utplånande av fattigdom har skett i en omfattning som jag på 1970-talet inte trodde var möjlig.”

 

 


Kategorier: Frihandel