Handelsbalansen inte att argument mot handel

Intressant i WSJ om handelsbalansen.

Den konventionella visdomen säger att underskott är dåligt. Vi köper mer från utlandet än vi säljer till utlandet. Pengar försvinner ur landet. ”Vi blir fattigare!”

Men det är inte nödvändigtvis så. Om ett lands ekonomi går bra tenderar importen att öka och exporten minska som andel av BNP. Vi har helt enkelt råd att köpa mer och ett land med bra ekonomisk utveckling drar till sig direktinvesteringar.

Dessutom representerar varor och tjänster investeringar och konsumtion. Välstånd på lång eller kort sikt.

Handelsbalansen är vare sig den är positiv eller negativ sällan eller aldrig ett argument mot handel.

 


Taggar: