Handelshinder har konkreta konsekvenser

Sofia Arkelsten, riksdagsledamot och ordförande i Riksdagens Utrikesutskott, och Ulrik Nilsson, riksdagsledamot och ledamot i samma utskott, skriver mycket bra om handel och TTIP i dagens Expressen-GT.

De påpekar att handel är viktigt för att skapa välstånd, framför allt för Sverige som är ett litet land. En GT-artikel är kort, så det är helt naturligt att författarna inte kan utveckla detta utöver en synnerligen abstrakt nivå.

Men rent konkret är det så här.

1. Avsättningen som gör att det är meningsfullt att driva gruvor, skogsbruk och annan råvarubaserad verksamhet i Sverige finns till största delen utomlands. Dessutom är en stor del av den teknik vi använder importerad. I Sverige är vi bra på utrustning för gruv- och skogsbruk, men vi kan inte klara oss med bara egna resurser.

2. Nästan ingen av våra något sånär högteknologiska produkter kan tillverkas utan import. Det gäller råvaror, men framför allt komponenter. Vi är helt beroende av utländsk teknologi även för att göra sådant där vi är världsledande på systemnivå.

3. Vi är helt beroende av exportmarknaden för att kunna ta utvecklingskostnaden för våra produkter.

4. Vi är beroende av utländska experter (det har vi varit sedan Ansgar kom och berättade om Vite Krist…).

5. Vi är helt beroende av utländska kapitalmarknader.

Alltså, utan internationell handel skulle vi befinna oss på u-landsnivå. Datorn jag använder för att skriva det här är importerad. Och den är inte importerad istället för att vara tillverkad här i Sverige. Den skulle inte kunna vara tillverkad i Sverige. Vi har inte de resurserna.

I själva verket skulle den inte kunna vara tillverkad i något enskilt land. Möjligen skulle USA isolerat kunna ta fram hyggliga datorer, men säkert minst tio är efter i utvecklingen jämfört med dagens och ohyggligt dyra.

Och samma sak gäller nästan alla andra produkter vi har omkring oss. Om inte annat är produktion och logistik även att de mest inhemska produkter beroende av import.

Men nu är det självklart så att protektionister inte är så dumma att de vill hindra all import, varken till Sverige eller till EU. De vill bara slippa en del produkter, eller minska försäljningen lite av andra.

Den som tror att vi skulle ha det bättre med mindre handelsutbyte måste helt enkelt svara på vilka produkter vi skulle ha det bättre utan? Eller på vilket sätt vi skulle ha det bättre om vissa saker var lite dyrare än andra.