Handelskammarens skiljedomsinstitut om ISDS

ISDS-bloggen drivs av Stockholms Handelskammare. Anledningen är att Handelskammaren står bakom Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC), som är en självständig enhet inom Stockholms Handelskammare och har utvecklats till ett av världens ledande tvistlösningsorgan.

Här är deras svar på EU-kommissionens frågor till allmänheten om ISDS:s och TTIP.

Till skillnad från majoriteten av de svar som kommit in, är det inte ett förskrivet standardsvar och bygger på kunskap om hur ISDS-systemet fungerar.

Det måste alltid upprepas. Motståndet mot ISDS bygger i allt väsentligt på mer eller mindre bisarra missförstånd om vad det är och hur det fungerar.

  • ISDS är ingen nyhet. Funnits sedan 50-talet och ingår i tusentals handelsavtal inom EU och i resten av världen.
  • ISDS är inte en amerikansk uppfinning. Den är en tysk.
  • ISDS innebär inte att företag anlitar privata domstolar för att stämma stater för lagstiftning de inte gillar. ISDS är ett avtal mellan stater om att konflikter om handelsavtal skall avgöras i på i förhand utvalda skiljedomsinstitut.
  • Det är ytterst sällan lagstiftning utmanas. De allra flesta fall handlar om tillstånd, licenser eller att utländska företag särbehandlas.
  • I de allra flesta fall vinner staten. Inte företagen.

 


Taggar: SCC
Kategorier: ISDS