Handelskonflikt om sälprodukter…

Ett lite roligt exempel på konfliktlösningsmekanismer i internationella handelsrelationer.

Här är det Kanada och Norge som inom ramen för WTO ifrågasätter EU:s importförbud när det gäller sälprodukter. Kommissionen försvarar förbudet.

Gissar att detta skulle kunna användas som exempel på när kommersiella intressen använder sig av konfliktlösning i handelsavtal för att undergräva demokratiska beslut.

Men samtidigt är det uppenbart godtyckligt med ett förbud mot just sälprodukter. Sälen är inte utrotningshotad och EU köper andra produkter som har samband med jakt eller dödandet av djur. Förutom att vi inom EU både slaktar och jagar vilda djur av hjärtans lust.

Att denna typ av regler kan ifrågasättas utan att behöva gå genom nationella domstolar förefaller högst rimligt.


Taggar: Kanada, Norge, Sälar, WTO
Kategorier: EU