Handelsnyheter i korthet från EU: förhandlingar med Ecuador och Kina.

Korta nyheter om EU och handel fram till den 15 juni.

Videoklipp här.

Bland annat är det den tredje omgången av förhandlingarna om ett handelsavtal mellan EU och Ecuador, möte med TTIP:s avdvisory group (båda i Bryssel) och den tredje omgången om ett investeringsavtal mellan EU och Kina. Det mötet hålls i Peking.

Det senare är viktigt att få på plats då europeiska investerare för första gången minskar sitt intresse av att investera i Kina, bland annat av rättssäkerhetsskäl.

Läs mer här.


Taggar:
Kategorier: Frihandel