Hit the ground running…

Den som tvivlar på att det existerar något sådant som evigt liv har inte hört talas om WTO:s Doha-runda.

Påbörjad 2001 pågår den fortfarande.

Men man skall kanske inte vara alltför hånfull. Doha-rundan handlar i princip om gemensamma regler som radikalt öppnar upp för handel inom alla områden. Det är en härva av olika regler och standarder, var och en med sina egna särintressen.

I dagarna kommer den senaste konferensen med generalsförsamlingen att avslutas utan att ha uppnått de uppsatta målen.

Men generalsekretaren Roberto Azevêdo hoppas i sitt ganska irriterade tal att länderna på nästa möte i september skall ”hit the ground running”.

Den som lever får se. Men risken att sägas upp för arbetsbrist när man är internationell handelsförhandlare får anses vara marginell.

 

 


Kategorier: WTO