Hopp för handeln i Kanada

CTVNems rapporterar om nytt hopp för frihandel inom Kanada, där det finns stora handelshinder mellan provinserna.

Kanadas minister för småföretagare Maxime Bernier säger att  en ny provinsregering under ledning av liberalen Phillipe Coulliard i Quebec ökar möjligheterna att bryta upp det timmerbröte (log jam) som hittills kännetecknat förhandlingarna. Målet är frihandel mellan provinserna. Den tidigare regimen i Quebec var separatistisk och saknade helt vilja att underlätta handeln eller genomföra andra åtgärder som den uppfattade stärkte beroendet till resten av Kanada.

Och handeln är minst av allt en symbolfråga. Det handlar om kanske 50 miljarder dollar i samhällsekonomiska förluster som konsekvens av handelhinder inom Kanada.


Kategorier: Frihandel