Hur fungerar Trumps gränsskatt och vad får den för effekter?

Kärnan i Trumps protektionistiska politik är ”the border tax” på 20 procent. Allt som importeras kommer att beskattas. Om ett företag importerar för 100 dollar kommer det att tvingas betala 20 dollar i skatt. Exporten blir däremot skattefri. Gränsskatten kommer att ersätta den vanliga bolagsskatten på 30 procent och dra in mer pengar. Anledningen är att det är lättare för företagen att komma undan den vanliga bolagsskatten än att komma undan gränsskatten.

Richard Parker på Dallas News har skrivit en ytterst intressant artikel om hur gränsskatten drabbar Texas.

Skatten är märklig och ytterst skadlig till sin konstruktion. En bolagsskatt betalar man på vinsten. En vanlig mervärdesskatt betalar man också på vinsten. Men gränsskatten betalar ett företag på sådant de importerar oavsett om de tjänar några pengar på importen eller inte. Den påminner alltså om vår annonsskatt som också är skatt på en utgift, inte skatt på en inkomst.

Intäkterna är tänkta att finansiera alla skattesänkningar och alla utgifter som Trump planerar.

Och det är stora pengar. Gränsskatten beräknas ge en trillion (en miljon miljoner) dollar över en tioårsperiod. Eller ”ge” — som alla skatter ger den inga pengar, utan omfördelar pengar. Från de stora importerande företagen som ligger i stater som Texas, Kalifornien, Florida, New York. De företag som gynnas är de i rostbältet som plötsligt slipper betala bolagsskatt.

Men omfördelningen sker förstås inte från företag till företag utan mellan olika individer. Det är bara ”hushåll” som kan betala, vare sig de är anställda eller aktieägare eller framtida pensionstagare med sitt sparande i värdepappersfonder. Skatten innebär minskad lönsamhet och minskat löneutrymme för importerande företag och högre priser framför allt för låginkomsttagare som köper mer importerade produkter och färre tjänster än höginkomsttagarna. Tanken är att detta inte skall märkas eftersom dollarn kommer att bli starkare, men den tanken är i bästa fall osäker och förmodligen helt enkelt en önskedröm.

Trump gynnar alltså sina väljare i den delar av USA som inte klarar av den globala konkurrensen på bekostnad av de delar av USA som är konkurrenskraftiga.

Den stat som drabbas värst är Texas som har extremt hög import, framför allt av olja. Texas har först på senare år börjat exportera olja och en viktig del av oljeindustrin är raffinering av olja från främst Mexiko. Texas handel fördelar sig rätt lika på Mexiko, Kanada och Kina, det vill säga de länder som Trump är mest angelägen om att starta handelskrig med.

Över tre miljoner (eller 20 procent) av jobben i Texas bygger på handel och en halv miljon texaner är anställda av företag med utländska ägare.

Till detta kommer Trumps vilja att kasta ut alla de mexikaner som vistas illegalt i Texas.Mexikanerna som är i Texas illegalt står för hälften av alla som jobbar i byggbranschen och tjänstesektorn. De beräknas vara 1,7 miljoner och räknar man bort kostnaderna för skola, sjukvård, polis är nettot de producerar kring 150 miljarder dollar. Om de försvann har det samma effekt som att hela Austin bara skulle utplånas.

Med andra ord är det inte så konstigt att en del republikanska politiker blir allt mer bleka om nosen inför tanken på att försöka försvara Trumps politik. Texas är i hög utsträckning ett republikanskt drömsamhälle och producerar enorma mängder välstånd och god levnadsstandard även för låga eller måttliga inkomster. Det finns ingen inkomstskatt och livsstilen är billig.

Plötsligt visar det sig att en republikansk president vill kasta grus i maskineriet som gör detta möjligt.


Taggar:
Kategorier: Frihandel, USA