Hur kan media missa att avslöja planerna på demokratins avskaffande?

Påståendet om att TTIP-avtalet hotar demokratin återkommer ständigt i media. Det konstiga är att ingen journalist inser att de har en av världshistoriens största nyheter mitt framför näsan. Om demokratin i EU och USA är på väg att avskaffas genom ett handelsavtal borde väl någon orka ta sig mödan att hitta och publicera dokumentationen där planerna att införa diktatur framgår? Kunde tänkas ge en liten skjuts är karriären…

Det finns en på många sätt positiv artikel i Aftonbladet om LO och TTIP.

Mot bakgrund av den lika massiva som orimliga kritik som  riktas mot TTIP från vänster (även från socialdemokrater) får man nog säga att Karl-Petter Thorwaldsson och LO har hållit en stabil linje.

Det man hävdar sig vara emot, att miljöregler eller arbetsrätt påverkas eller kan komma att betraktas som handelshinder, har aldrig varit aktuellt. Framför allt arbetsrätt ingår inte i några handels- eller investeringsavtal. Men om tillräckligt många tror på en myt måste man som politiker (Thorwaldsson och LO har här som i så många andra sammanhang en politisk roll) låtsas som att den stämmer.

Artikeln är dock mest intressant ur en journalistisk synpunkt.

De två första meningarna lyder:

”Det planerade frihandelsavtalet mellan EU och USA har kritiserats för att sätta demokratin på spel.
Nu menar Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande, att avtalet kan vara på väg att mjukas upp.”

Intressant. Demokratin är på väg att avskaffas genom ett handelsavtal, men nu vill LO ”mjuka upp det”.

Om Aftonbladets reporter Anette Holmqvist dessutom tror att TTIP-avtalet kan sätta demokratin ”på spel” — vilket är det enda rimlig skälet att publicera påståendet — är det konstigt att hon inte ringer kommissionens informatör och frågar ”det här TTIP-avtalet som är tänkt att avskaffa demokratin i Europa verkar lite spännande, skulle du kunna maila över förslaget till avtalstext och rödmarkera de paragrafer där demokratin avskaffas?”

Hon kanske också skulle kunna tänka sig att fråga Karl-Petter om det där med uppmjukningen: ”Exakt vad menas med uppmjukning, skall demokratin bara avskaffas till 45 procent och vad tror du vi kommer att få behålla?

Att publicera den texten och LO-ordförandens svar vore ju typ ett så kallat ”scoop” som förmodligen ger den som orkar en framskjuten plats i journalistikens historieböcker för evig tid.