Ingen förändring av handelspolitiken att vänta

Handelsfrågorna berörs bara kort i regeringsförklaringen: 

”I en tid av handelskrig ska Sverige försvara den fria handeln och stå upp för rättvisa villkor. Både investeringar i Sverige och internationella handelsavtal ska värna miljö, hälsa och löntagares rättigheter.”

Texten innebär ingen förändring jämfört med för fyra år sedan mer än att formuleringen om att ”respektera demokratiskt fattade beslut” är borta. Den kom med all säkerhet till som en konsekvens av debatten om TTIP och ISDS som då fördes, men nu har sjunkit undan:

”Sverige ska främja en fri och rättvis världshandel. Regeringen kommer att arbeta för progressiva internationella handelsavtal och riva handelshinder samtidigt som vi står upp för miljön,
löntagarnas intressen och människors hälsa. Handelsavtal ska respektera demokratiskt fattade beslut. Vi ska verka för en global ordning mellan arbete och kapital som säkrar en internationell ekonomi som gynnar alla och kuvar ingen.”

Ann Linde fortsatt EU- och handelsminister vilket är bra.

Kort sagt ger regeringsförklaringen ingen anledning att förvänta sig någon förändring. Det viktiga valet kommer att bli valet till EU-parlamentet i maj. Socialdemokraternas ledamöter i EU-parlamentet ligger sedan många år till vänster om regeringen och driver en protektionistisk agenda tillsammans med Miljöpartiet.

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel