Ingen vinner på protektionism

”In every country it always is and must be the interest of the great body of the people to buy whatever they want of those who sell it cheapest. The proposition is so very manifest that it seems ridiculous to take any pains to prove it; nor could it ever have been called in question had not the interested sophistry of merchants and manufacturers confounded the common sense of mankind. Their interest is, in this respect, directly opposite to that of the great body of the people. As it is the interest of the freemen of a corporation to hinder the rest of the inhabitants from employing any workmen but themselves, so it is the interest of the merchants and manufacturers of every country to secure to themselves the monopoly of the home market.”

Citatet kommer från tredje kapitlet i  ”An Inquiry in the Nature and Causes of the Wealth of Nations” av Adam Smith.

Det kan aldrig sägas för ofta att det är majoriteten av befolkningen som vinner på frihandel. Även den som är anställd i ett företag som skulle kunna få lite högre vinster och betala ut en aning högre löner genom att skyddas från utländsk konkurrens, vinner på att att de produkter kan köper och använder i sin vardag blir billigare genom att importeras. Många skulle inte ens vara tillgängliga utan import eftersom de inte kan tillverkas i det egna landet.

De enda som eventuellt vinner på protektionism är de som äger eller har mycket höga positioner i de företag som skyddas. De kan ta ut högre vinster och kanske därigenom vinna lite trots att det mesta de köper är dyrare än det skulle vara med frihandel.

I dagens Sverige är det tveksamhet om det finns ens ett enda företag som gynnas av protektionism. Till och med lantbruk är beroende av datorer, bränsle och insatsvaror som importeras och om inte annat är lever de på att det finns konsumenter med hyggligt välstånd som köper deras produkter. Men man skall inte vara alldeles säker. En eller annan köttbonde som har svårt att klara konkurrensen från brasilianskt kött finns det säkert. Men totalt sett handlar om det förmodligen om en handfull företag som skulle ha verklig glädje av protektionism. Bråkdelar av promille av befolkningen totalt sett.

Debatten för eller emot protektionism präglas av att det är svårt för den som inte är aktivt intresserad av debatten att se helheten.

Inte minst för att företag som får lägga ner eller friställa orsakar tidningsartiklar. Tusen man som förlorar jobbet i ett företag på en gång är en nyhet. Att tusentals personer över hela landet får jobb på grund av frihandeln blir inte en nyhet. Förmodligen tänker vare sig de som anställer eller de som blir anställda på att de nya jobben som har uppstått beror på att frihandeln har gjort det möjligt att exportera.

Inte heller är det lätt att se hur beroende den inhemska produktion är av importerade produkter eller av att kunna sälja på exportmarknaden för att uppnå lönsamhet. Som alltid handlar bra samhällsanalys om att se både det som syns och det som inte syns.

 

 


Taggar: Adam Smith
Kategorier: Frihandel