Inget för vidskepliga — den 13:de rundan av TTIP-förhandlingarna

Den 25 april startar den trettonde rundan av TTIP-förhandlingarna. Förhandlingarna hålls i New York och nu börjar man komma in på de svåra frågorna.

Det normala sättet att förhandla den här typen av avtal är att börja med formaliteter, de stora dragen, sådant man vet sig vara överens om och sådant som är lätt att komma överens om. Därefter blir det svårare och ”riktiga förhandlingar” vidtar, det vill säga man börjar försöka hitta gemensamma lösningar och köpslå om kompromisser. Till sist återstår de riktigt svåra frågorna som måste hanteras på den högsta politiska nivån.

Där är man ännu inte i TTIP-förhandlingarna, men man har nått så långt att det börjar bli riktiga motsättningar.

På agendan för nästa runda står olika undantag när det gäller servicesektorn, det vill säga områden där man inte vill släppa in utländsk konkurrens. Både EU och USA vill ha undantag. Ett sådant är filmindustrin där EU vill vill slippa konkurrens, främst på begäran av Frankrike. I England finns det ett ihärdigt rykte att TTIP-avtalet på något sätt skulle kunna tvinga fram en privatisering av NHS (deras offentliga sjukvård); därför finns en generell formulering som säger att de enskilda länderna skall vara suveräna att bestämma vilken service som skall behållas i offentlig regi.

EU vill ha ett par hundra undantag vilket retar amerikanerna som önskar ett mindre antal. Å andra sidan är de flesta av EU:s undantag nationella. Det kan handla om att Litauen får någon liten specialregel vilket ger ger en ekonomisk effekt som är knappt mätbar, medan USA vill undanta stora delar av sjöfarten från utländsk konkurrens vilket förstås har betydande ekonomisk betydelse.

Ett annat problem är att amerikanerna inte kan redogöra för vilka undantag från TTIP som eventuellt kan finnas på delstatsnivå. I EU finns det ett regelverk för offentlig upphandling just för att alla aktörer i alla länder skall kunna lägga bud i hela EU. I USA finns inte motsvarande enhetliga regler.

Det finns dock hopp om att göra framsteg. Förhandlarna har varit med förr och har som jobb att hitta vägar framåt och lösa upp knutar. Dessutom kommer man att börja diskutera något som EU länge har efterfrågat; gemensamma regler för finanssektorn.

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel