ISDS bra för mindre företag från EU

Ken Clarke, brittisk konservativ parlamentsledamot och tidigare finansminister ger i Wall Street Journal några goda argument för existensen av ISDS-mekanismer i internationella handelsavtal.

Han påpekar att sådana redan ingår i cirka 1400 avtal som EU är bundet av. De finns också med i alla avtal Storbritannien har ingått utan att någonsin ha påverkar den inhemska lagstiftningen när det gäller konsumentskydd eller hotat det brittiska rättssystemets oberoende.

Clarke menar att värdet av en konfliktlösning inte minst ligger i att Europeiska små- och medelstora företag får tillgång till en relativt snabb och billig processform. Inte minst på tjänsteområdet kommer de att mötas av särintressen i USA som med säkerhet kommer att använde delstatslagstiftning för att skydda sig.

 

 

 

 


Taggar: Clarke
Kategorier: USA, ISDS