ISDS inte bara fråga om korruption utan även kompetens

–Förutom detta, har man den inställningen som några har, att ISDS (internationell skiljedom) inte är bra, då kan man inte heller acceptera Europadomstolen för mänskliga rättigheter, eller Internationella domstolen i Haag. Dessa står också utanför det nationella domstolssystemet, av precis samma skäl.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anna Ramberg intervjuas i Nya Wermlandstidningen om TTIP och ISDS (artikeln tyvärr bakom betalvägg). Hon är anhängare av internationell skiljedom och påpekar att alla moderna stater har avtal som inskränker deras handlingsfrihet. Det är inte en inskränkning i demokratin utan en viktig faktor när det gäller goda internationella relationer.

Hon menar också att det var tur att vi hade sådana avtal med Saudiarabien när regeringen rörde till relationerna. Sverige har nämligen handelsavtal med Saudiarabien där svenska företag skyddas från att Saudiska staten diskriminerar dem. Eller i vilket fall tvingas de i så fall betala skadestånd.

Ramberg framhåller ett perspektiv som ofta glöms bort i debatten i ISDS, nämligen att nationella domstolar sällan har den kompetens som krävs för att hantera internationella handelskonflikter. Antalet tvister på internationell nivå är i dag mellan en och två hundra. De flesta domstolar i t ex Sverige skulle inte ha en enda jurist med erfarenhet av internationella handelskonflikter. Det handlar alltså inte enbart om problem med korruption. De kan man med rätta hävda är mindre inom många länder inom EU, även om domstolarna i länder som Grekland, Rumänien, Bulgarien förmodligen lämnar en del övrigt att önska när det gäller detta.

— Internationella investeringstvister är ofta komplicerade. Allmänna domstolar är vanligen inte riktigt lämpade för detta, eftersom de inte kan de här frågorna på det sätt som krävs. Men framförallt handlar det om att det i många länder inte skulle gå att få ett opartiskt avgörande. Många länder har omfattande korruption där investeraren inte skulle ha en chans att få en rättvis rättegång.

 


Taggar: Anna Ramberg
Kategorier: ISDS