Jobb och tillväxt hotas av protektionism och nedgång i frihandeln

”Vi behöver inte oro oss för att handel gör att Kina, Indien och andra expanderande ekonomier har tillväxt. Det kommer att skapa jobb, öka produktiviteten och höja levnadsstandarden i både USA och resten av världen.”

Det menar Andrew Mackenzie, VD för gruvföretaget BHP Billiton i en artikeln i Wall Street Journal.

Han argumenterar för frihandel och menar att både existerande och nya handelshinder gör att den globala ekonomin har svårt att återhämta sig. Många länder har svarat på de senaste årens nedgång i konjunkturen med att skydda sina egna industrier. USA:s ståltillverkare lobbar för högre tullar mot Kina. Det fyra decennier gamla förbudet i USA att exportera olja finns kvar.

Råvaruexporterande länder som Kanada och Australien — det senare stor exportör av kol till Kina — tappar fart.

WTO har fått göra sin andra nedjustering i prognoserna för handeln 2015.

Tillväxten är för låg, produktiviteten är för låg, handelsvolymerna för små, investeringarna för låga och infrastrukturprojekten för få. Det enda som är för högt är arbetslösheten säger Världsbankens chef Christine Lagarde.

Tappet i handelsvolymerna är mycket tydligt i statistiken. 2010 var Kinas handel cirka 25 procent av BNP, USA kring 15, EU 10. I dag ligger Kina kring 5 procent och de andra kring noll. Även om siffrorna från 2010 inte var långsiktigt hållbara är dagens nivåer betydligt lägre än vad som vore möjligt.

Men det finns ljuspunkter. Australien har ett nytt frihandelsavtal med Kina. Det undertecknades i år efter ett decennium av förhandlingar och i USA vill Republikanerna ta bort förbudet mot oljeexport. En kuriositet i sammanhanget är att TTIP-moståndare ofta tror att det är amerikanerna som driver på TTIP för att kunna exporterar olja till EU. I verkligheten är det EU:s politiker som vill kunna importera amerikansk olja för att bli mindre beroende av Ryssland.

Andrew Mackenzie är en stark förespråkare för TPP-avtalet.

”Frihandel hotar inte jobb. Frihandel skapar jobb”.