Jurister till stöd för internationell skiljedom (ISDS)

46 professorer i internationell rätt har skrivit ett öppet brev om internationell skiljedom (ISDS).

Brevet är adresserat till majoritetsledaren i USA:s kongress McConnell, minoritetsledaren Reid, talman Boehner, minoritetsledaren Pelosi och ambassadör Froman (som är delegationsledare för USA:s TTIP-förhandlare).

Brevet är ett svar på ett annat öppet brev från Alliance for Justice.

De 46 professorerna påpekar till att börja med att debatten om ISDS måste utgå från fakta och går igenom några av argumenten som brukar anföras mot ISDS.

1. Internationell skiljedom inskränker den nationella suveräniteten.

Detta är helt fel. En av de viktigaste uppgifterna för en suverän stat är att ingå avtal med andra stater för att skapa en stabil internationell ordning byggd på avtal och lagstyre och inte våld eller hot. I Sverige kan vi nämna att vi år med i FN, EU, det nordiska samarbetet och många andra sammanhang som bygger på bindande avtal.

Mer om detta på regeringens webbplats.

2. Internationell skiljedom bygger på privata domstolar helt utanför det nationella rättsväsendet.

Helt fel. Skiljedom bygger på internationella traktat och konventioner, bland annat från FN och samverkar med nationella domstolar för verkställande. Det är ju detta som är anledningen till att företag som eventuellt får rätt i en skiljedom kan få ut några pengar från staterna.

Den som inte tror på det kan ju alltid sätta upp sin egen ”privata domstol”, döma staten Sverige till några hundra miljoner i skadestånd för något och gå med sin ”dom” till finansdepartementet för att få stålarna. Självklart går inte det. Att staterna betalar ut eventuella skadestånd eller ens bryr sig om att delta i rättegången beror på att skiljedomsinstituten är erkända av staterna för att de uppfyller vissa krav.

3. Skiljedomsförhandlingarna är slutna och hemliga.

Stämmer inte heller. Öppenheten i skiljedomsförfarandet är lika stor eller större än i offentliga domstolar.

USA och Kanada är föregångsländer när det gälle öppenhet:

”The United States and Canada have been champions of transparency in investment treaty arbitration. Each has, since 2001, maintained a website where they post the awards rendered in the cases they defend. They also post pleadings, memorials, and procedural decisions. Mexico has followed the same practice in NAFTA Chapter 11 proceedings. These materials are available for free. In that respect they are more easily and widely available than documents in most U.S. courts. The U.S. federal government maintains an electronic records system for domestic litigation, but users must pay for access ($.10 per page).”

Det öppna brevet är omfattande och innehåller betydligt mer intressant information.

Till sist sammanfattar professorerna:

”Contrary to the assertions contained in the Alliance for Justice letter, investment treaty arbitration does not undermine the rule of law. It ensures that, where a right is given, a remedy is also provided. It permits foreign investors to hold host states to the obligations they have undertaken in their treaties by means of a quasi-judicial process; and it also offers a forum for states to vindicate their policy choices. Indeed, it is useful to recall one of the alternatives: gunboat diplomacy, whereby investment disputes were resolved by the use of force, was not unknown even in the twentieth century.”

 

 

 

 

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel