Kan företag begära ersättning för utebliven vinst?

När det gäller tvistelösningsmekanismen ISDS återkommer ett påstående om att företag kan stämma stater för utebliven vinst om till exempel miljölagstiftning ökar kostnaderna för ett företag. Detta påstås till exempel i denna intervju med den tyska socialdemokraten Bernd Lange på Europaparlamentets hemsida.

Tänker man efter förefaller påståendet konstigt. Handelsavtal tecknas mellan stater. Varför skulle de gå med på regler som ger utländska investerare rättigheter som inte inhemska investerare har, och som de utländska investerarna inte har hemmavid? Det förekommer ju aldrig att exempelvis tobaksbolag, bensinbolag, spritfabrikanter, byggföretag kan stämma sina regeringar för skatter, regleringar, miljölagstiftning, arbetsmarknadslagstiftning eller produktkrav som påverkar deras vinstmöjligheter.

Och så är det självfallet inte heller. Påståendet är en skröna.

I praktiken handlar det om ersättningen för expropriation eller om staten plötsligt drar in ett givet tillstånd utan fullgoda skäl. Då kan en investerare få ersättning och den kan delvis baseras på hur hög vinst företaget skulle ha gjort på sin investering under dess livslängd. Men det blir då en bevisfråga då företaget tvingas visa att man verkligen skulle ha tjänat dessa pengar. I de allra flesta fall är detta svårt eller omöjligt. Ingen företagare kan veta vad som ger vinst eller inte. Då skulle vi ju inte ha några konkurser. Nästan alltid handlar ersättning för utebliven vinst om att företaget haft ett kontrakt med staten och där den senare försöker komma ur sina åtaganden.

Mer om detta och annat om ISDS på ISDSbloggen.se


Kategorier: ISDS