Kanada inspireras av Australien när det gäller intern frihandel

John Ivison på kanadensiska National Post skriver intressant och roligt om handelshinder inom Kanada. I denna artikel skriver han om hur kanadensiska politiker hämtar inspiration och kunskap från Australien, som redan på 90-talet påbörjade arbetet med att ta bort handelshindren mellan de olika delstaterna. Lagstiftningen på området kallades för Mutual Recognition Act (MRA) och stadgade i princip att en produkt som är laglig i en delstat skulle vara laglig i alla andra delstater.

Självklart blev det inte så enkelt och tilltalande, men det blev åtminstone bättre. När det gäller Kanada är problemen större. I dag är Kanada en mindre enhetlig marknad än EU, vilket säger en del om hur mycket fokus EU trots allt har lagt på handelsfrågorna.

Och det säger ju också något om hur onaturligt detta med frihandel är för politiker, att Kanada i dag och Australien tidigare, har haft handelshinder mellan sina delstater.


Taggar: Kanada, Australien, EU
Kategorier: Frihandel