Kemikalier kommer inte lämnas utanför TTIP

Kemikalier kommer inte att lämnas utanför TTIP-avtalet sade på fredagen EU:s chefsförhandlare Garcia Bercero, enligt Chemical Watch.

Kemikalielagstiftningen är en av de stora stötestenarna när det gäller TTIP-avtalet. EU och USA har helt olika sätt att hantera kemikalier. EU:s linje är att förbjuda om man inte är säker på att en kemikalie är ofarlig medan USA förbjuder bara om det finns vetenskapligt stöd för att kemikalien är farlig.

I praktiken kommer man varken kunna harmonisera regelverken eller tillämpa det som kallas ömsesidig erkännande. Istället kommer man arbeta långsiktigt och se till att framtida regleringar inte i onödan ställer till handelshinder.

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel