Kina använder globala investeringar i politiska syften

Sverige och EU måste samarbeta för att hantera Kinas ambitioner att använda handel och investeringar i politiska syften. Det går att göra utan att förfalla till protektionism.

Tankesmedjan Frivärld lanserade i veckan en rapport av kinakännaren Kristina Sandklef om Kinas globala investeringar och frågan om dessa är ett ekonomiskt verktyg för politiskt inflytande.

Med på seminariet var även EU-parlamentarikern Christofer Fjellner och Frédéric Cho, expert på Kinas näringsliv.

Slutsatsen är att ja, Kinas regering använder investeringar för att utöva politiskt inflytande. Kina är i princip för frihandel men följer inte alltid den principen för egen del och försöker aggressivt få tillgång till teknologi och marknader.

Samtidigt är inte Kina den av staten och kommunistpartiet styrda monolit som många antar. Staten har inte full kontroll över näringslivet. En del utlandsinvesteringar är mindre lyckade. Den imponerande långsiktigheten visar sig ibland vara enbart retorisk. Samtidigt som man talar om de långa perspektiven sker plötsliga omläggningar i politiken. Men det faktum att det vid varje tillfälle finns en strategi är ändå en fördel. De kinesiska aktörerna har något genomtänkt att utgå ifrån.

Det är något som saknas i Sverige och EU. Inställningen till Kina är närmast idealistiskt och naiv.

Samtidigt är av allt att döma de flesta kinesiska investeringar i huvudsak affärsmässiga och kinesiska ägare är i regel populära och respekterade. Dessutom är de knappast övermänskliga, det finns ett antal exempel på att kinesiska affärsmän gjort ordentliga dikeskörningar. Bilden är med andra ord inte entydig.

Fjellner och Cho höll i stort med om rapportens slutsatser, att Sverige och EU behöver en Kina-strategi och förbättrade kunskaper om Kina. Att Sverige och andra EU-länder behöver granska utländska investeringar ur säkerhetspolitisk synvinkel. Det kan de enskilda länderna göra utan att EU lägger sig i eftersom säkerhetspolitiken är en nationell angelägenhet. Att EU bör gå ihop med länder som USA, Japan, Korea, Australien för att få Kina att leva upp till sina ambitioner om frihandel och lika villkor för utländska företag och investeringar i Kina.

Däremot är generell protektionism inte ett verkningsfullt medel mot Kinas politik.

Rapporten här.

Se seminariet här.


Taggar:
Kategorier: Frihandel