Kina söker frihandel

Kina gör nu enligt en artikel i den Nya Zeeländska nättidningen Pacific Scoop närmande till andra asiatiska länder för att komma med i frihandelssamarbeten, framför allt när det gäller ASEAN där Kina har observatörsstatus men inte ingår.

Kina har ökat sina aktiviteter när det gäller frihandel. Till stor del kan det antas bero på det stora handelsavtalet TPP som USA förhandlar med en rad stater kring Stilla havet. Tillsammans med TTIP kommer de båda avtalen — om de går igenom — innebär ett stort steg framåt för frihandeln i världen.

Kina som tidigare litat till sin storlek för att kunna ställa villkor tvingas inse att landet på sikt riskerar att bli utanför stora samarbeten där standarder och villkor kommer att fastställas.

USA kommer med sitt samarbete över hela Nordamerika tillsammans med TTIP och TPP samt en ledande ställning när det gäller energiproduktion åter bli den dominerande makten, medan Kina riskerar att bli stående vid sidan om. En jätte, men en jätte med jämförelsevis litet inflytande.

Kina är inte roat av det framtidsscenariot.


Taggar: ASEAN
Kategorier: Frihandel, USA, TPP