Klordoppad kyckling var anka

Påståendet att TTIP skulle innebära att klorbehandlad kyckling skulle komma att få säljas inom EU har kollats av Timbro medieinstitut.

Det visar sig inte stämma. Även detta är ett påstående med svag eller obefintlig verklighetsförankring som sprids av media.

Den 26 september gjorde Aktuellt ett inslag med detta innehåll.  Kronfågels VD Maria Donis påstår att risken för import av klordoppad kyckling är betydande.

Men Timbro intervjuade Kommerskollegiums Anna Folkesson och Sun Hydén Biney, specialister på bilaterala avtal, för att bringa klarhet i frågan. De är mycket tydliga med svaret att nej, så länge kycklingen är förbjuden i EU kan inte TTIP- avtalet ändra på detta.

”– Nej. Kommissionen och USA:s delegater sitter inte och förhandlar och köpslår om olika lagstiftningar. Även om det skulle vara så, vilket det inte är, så måste ändå frihandelsavtalet godkännas av både det Europeiska rådet och det folkvalda Europaparlamentet. Det är ingen idé att förhandla om något man inte kommer att få igenom på hemmaplan, och det vet EU-kommissionen om.

Sun Hydén Biney sammanfattar det hela med följande kommentar:

– Klorkycklingen har tyvärr blivit ett slags symbolfråga, en sägen som lever vidare i debatten.”

En intressant fråga är varför Kronfågels VD (som har ett personligt intresse i saken) fick stå oemotsagd i Aktuellts reportage?

Calle Elfström som var reporter i inslaget säger att ”Det är ju hennes (Kronfågels VD) egen värdering av läget som hon ger uttryck för” och att det inte fanns plats för informationen att klorkycklingen är förbjuden eller att kolla uttalandet av Kronfågels VD.

Detta är numera återkommande; felaktigheter i media skylls på att den person som intervjuats ”faktiskt sade så”.

Jag har inte gått journalisthögskolan, men jag har fuskat en del i journalistik. En av första saker jag lärde av mina kollegor på den första redaktion jag jobbade på var att kolla folks påståenden (även om de är VD:ar eller experter). Alla kan göra fel, alla har sina egna agendor.  Ett av de viktigaste mervärden man ger som journalist är att kolla om påståenden stämmer och sätta dem i perspektiv åt läsaren. Journalistens uppgift är inte enbart att vidarebefordra olika människors påståenden till publiken.

Så var det i alla fall för drygt 25 år sedan.


Taggar: Klorkyckling
Kategorier: TTIP, USA