Kommer Storbritannien att få frihandelsavtal med USA efter Brexit?

Theresa May hoppas på ett frihandelsavtal med USA efter Brexit. Det är ingen orimlig förhoppning, liksom man säkert kan tänka sig att Australien, Nya Zeeland, Kanada och ett antal andra länder är hugade.

Problemet är att antingen blir det avtal mellan ganska små ekonomier eller så blir det avtal där Storbritannien är en liten aktör.  Storbritanniens ekonomi är nummer fem i världen, inte dåligt, men bara en sjundedel av USA:s ekonomi.

Och här ligger problemet. Även om Donald Trump kan säga upp handelsavtal är villkoren för nya avtal en angelägenhet för kongressen. Och där sitter olika särintressen som är ytterst motvilliga att ge upp sina positioner. Det handlar om jordbruk, läkemedel och många andra starka aktörer. Det handlar också om mäktiga byråkratier.

För Storbritanniens del blir det förmodligen hårda krav. USA:s jordbrukare vill ha möjlighet att exportera klorsköljd kyckling, kött från djur som behandlats med hormoner och antibiotika och tuffare patentregler för läkemedel. Under förhandlingarna om TTIP-avtalet kan EU ställa krav, men för britternas del är det betydligt svårare. En stor del av Storbritanniens export  är tjänster, inte minst på finansområdet. Men USA kommer inte lindra sina komplexa lagar kring finanssektorn för att underlätta för britterna.

Lärdomen är att på samma sätt som det inte finns några gratisluncher finns det inga enkla frihandelsavtal. Särskilt inte med Trump som president. Man skall dessutom komma ihåg att det Trump gjorde med TPP-avtalet hade förmodligen även Clinton gjort. Motståndet mot frihandel är tyvärr inte en enskild mans vanföreställning.

Ensidiga liberaliseringar fungerar visserligen, men dessa kommer aldrig att accepteras av britternas parlament eller av väljarna. I dagens läge är inte en policy som säger att ”duger det åt amerikanerna duger det åt oss” något att rekommendera för den politiker som vill överleva.

May och britterna kommer att upptäcka att goda intentioner kring handelsavtal hos toppolitiker inte betyder att de kommer att förverkligas i en handvändning.


Taggar:
Kategorier: Frihandel