Kommer USA ta chansen att leda handelsutvecklingen i Stilla Havet?

The Economist har en bra artikel om de stora frihandelsavtal som just nu förhandlas i Stillahavsområdet. Artikeln har en bra graf som ger översikt och förklarar hur de olika handelsavtalet förhåller sig till varandra.

Men inte minst sätter den fingret på att TPP är centralt och på problemet att Obama ser avtalet mer i termer av amerikanska jobb på kort sikt, snarare än i termer av USA:s strategiska inflytande i regionen på lång. Det är ett problem. USA har en unik möjlighet att ta ledningen före Kina. Att ett demokratiskt land med rättsstat och öppenhet som ideal  leder utvecklingen inom handeln i Asien har synnerligen viktigt.