Kompromiss för CETA och antagligen för TTIP

EU-kommissionen beslutade i går att CETA-avtalet skall vara ett så kallat blandat avtal, vilket betyder att alla EU-länder skall godkänna det.

Detta skulle kunna vara ett rätt allvarligt bakslag, men kommissionen har åstadkommit en kompromiss. Avtalet kan undertecknas under EU-Kanada-toppmötet i oktober efter godkännande från ministerrådet och parlamentet och träda i kraft närmast omedelbart.  Därefter vidtar de nationella godkännandeprocesserna.

”The deal is set to benefit people and businesses – big and small – across Europe as of the first day of its implementation. To allow for a swift signature and provisional application, so that the expected benefits are reaped without unnecessary delay, the Commission has decided to propose CETA as ’mixed’ agreement. This is without prejudice to its legal view, as expressed in a case currently being examined by the European Court of Justice concerning the trade deal reached between the EU and Singapore. With this step, the Commission makes its contribution for the deal to be signed during the next EU-Canada Summit, in October.”

 


Taggar: CETA
Kategorier: Frihandel