Kritiken mot ISDS konspirationsteori

Det är glädjande att se LO, TCO och SACO unisont välkomna förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och USA, Transatlantic Trade and Investment Partnership eller TTIP. Samtidigt passar de på att lägga in två brasklappar; förhandlingarna får inte riskera arbetstagares rättigheter och man får inte inkludera en tvistelösningsmekanism för tvister mellan investerare och stater, ISDS. Jag tror att båda kraven är missriktade och bygger nog mer på konspirationsteorier än vad ett avtal faktiskt skulle kunna innebära.

Lustigt nog framför just nu såväl europeiska som amerikanska fackföreningar en oro för att den andra partens lagstiftning skulle riskera arbetstagares rättigheter i det egna landet. Men faktum är att såväl EU som USA har höga krav på arbetstagares rättigheter. Skillnaden mellan arbetsvillkoren inom EU är betydligt större än de mellan EU och USA. Och inom EU har vi redan ett “frihandelsavtal” i form av den inre marknaden.

ISDS är inte, som det konspiratoriskt hävdas, ett verktyg för företag och mörka krafter att köra över demokratiskt fattade beslut utan tvärtom för att garantera att länder respekterar grundläggande rättsprinciper. ISDS finns eftersom vi inte har ett bindande globalt regelverk för investeringsskydd, och därav heller ingen global domstol som upprätthåller investerares rättigheter. Sverige har idag ISDS-klausuler i det 50-tal avtal vi har tecknat, med huvudsakligen utvecklingsländer. För även stater måste hålla sig till lagar och ingångna avtal, oavsett om de är stora eller små, fattiga eller rika. Därför bör vi givetvis även kräva samma skydd för investeringar mellan EU och USA.

När underskrifterna på TTIP har torkat kommer avtalet bli världens största frihandelsavtal som för samman världens två största ekonomier. Det är det bästa stimulanspaket man skulle kunna föreställa sig. De tänkbara vinsterna är enorma. Jag hoppas inte den svenska fackföreningsrörelsens brasklapp innebär att de att är redo sätta alla dessa vinster på spel på basis av konspirationsteorier. För det vore inte bara olyckligt, utan rent av oansvarigt.

Christofer Fjellner


Taggar: Fjellner
Kategorier: Frihandel, TTIP, ISDS