Lägre tullar blir julklapp på andra sidan jorden

TPP och TTIP är de två största frihandelsavtalen någonsin. Men god trea kommer det avtal som Australien och Kina har undertecknat. Efter en längre tids brottning mellan Labourpartiet och facket å ena sidan och Australiens konservativa parti å andra har man funnit en lösning som ger god förhoppningar om att avtalet skall kunna godkännas av Australiens överhus innan jul.

Handeln mellan Australien och Kina handlar totalt sett om 160 miljarder australiska dollar årligen. För Australiens del  export av huvudsakligen järnmalm och kol, men också livsmedel. Det totala värdet av livsmedel är förstås lägre än för de enorma volymerna av råvaror, men samtidigt har livsmedelssektorn höga förädlingsvärden och kan förväntas expandera: Australiensarna är bra på vin, ost, kött och andra mer exklusiva produkter som en snabbt växande kinesisk medelklass efterfrågar. Kina tappar visserligen just nu fart en aning och är inte draglok åt världsekonomin, men det är fortfarande tillväxt och Kina är (förmodligen, siffror från Kina är aldrig riktigt pålitliga) världens största ekonomi med ett BNP större än USA:s. För Australiens del med sin utvecklade ekonomi och lilla befolkning är avtalet extremt värdefullt. Man behöver inte ta stora andelar av Kinas marknad för att sälja ordentligt.

Tjänstesektorn är också viktig. Australien har en välutvecklad försäkringsbransch som räknar med att snabbt kunna göra inbrytningar i Kina.

Det är med andra ord inte direkt förvånande att den australiska politikerna till sist har lyckats samla sig kring att godkänna avtalet.

Den starkaste motsättningen kring avtalet har gällt arbetsrätt och licenser för arbetskraft. Facket har befarat att kinesiska företag som fått entreprenader i Australien skulle få möjlighet att ta dit kinesiska medarbetare. Dessa skulle dels gå på kinesiska avtal — betydligt längre löner i de australiska — och dessutom kanske inte ha de licenser som krävs för exempelvis elektriker i Australien. Visserligen handlade det om kinesiska investeringar på minst 150 miljoner australiska dollar och enbart för att säkra tillgång till kompetens, men facket såg ett hot mot sina egna medlemmars arbetstillfällen. Nu har facket fått garantier för att detta inte kommer att ske.

När det gäller internationell relationer är avtalet också viktigt. Australien har prioriterat TPP-avtalet. Det har funnits tvivel från kinesisk sida om Australiens engagemang i frihandel med Kina och en misstanke om att TPP-avtalet kanske syftade till att isolera Kina från världshandeln. Avtalet mellan Kina och Australien visar att åtminstone en del av Kinas misstänksamhet är obefogad. Helt klart har USA haft en intresse av att få en ledarroll när det gäller handel genom TPP-avtalet, men någon ambition att motarbeta andra avtal kan inte spåras.

 

 

 

 

 


Taggar: Kina, Australien
Kategorier: Frihandel