Liten handel men stor potential — Mexiko på Nordenturné för handel

Allt handlar inte om TTIP.  Mexikos utrikesminister José António Meade rest till Norden bland annat för att förbättra handeln. Det finns ett handelsavtal med EU, men det börjar bli gammalt och omfattar inte moderna varu- och tjänsteområden.

Här ser vi problemet med den typ av handelsavtal som stater tenderar att landa i. De är sällan tillräckligt generella då olika särintressen och hänsyn till politiska regleringar gör dem detaljerade. Tyvärr lär detta problem inte kunna lösas helt och hållet.

Av Sveriges export är det bara någon halv procent som går till Mexiko, men cirka 200 svenska företag är etablerade där.

Å andra sidan är tillväxten hög, kring 4 procent och stora reformer är på gång.

Som vanligt handlar man med sina grannar, och USA är den dominerande handelspartnern. 80 procent av exporten går dit, och de pengar som 12 miljoner mexikaner som lever i USA skickar hem är en av landets största inkomstkällor.

Tyvärr är Mexiko kanske inte främst känt som exportland, utan för sin höga brottslighet. Men det blir bättre. År 2013 mördades bara 22 000 personer, 5000 färre än 2011.

 


Kategorier: EU