Majoritet av amerikanerna positiva till frihandel

En majoritet av USA:s väljare är för frihandel enligt en opinionsundersökning av NBC/Wall Street Journal.

55 procent av väljarna anser att frihandel med andra länder är bra för USA. Den öppnar nya marknader och går ändå inte att undvika i en globaliserad värld.

Fördelat på parti tycker 60 procent av demokraterna, 51 procent av republikanerna och 54 procent av de som uppger sig vara oberoende att frihandel är bra.

Att demokraterna har den högsta siffran beror på att deras väljarkår är yngre än republikanernas och därmed mer positiva till globalisering. Bland politiker har republikanerna traditionellt varit mer frihandelsvänliga.

56 procent av amerikanerna anser också att invandring är positivt.

Trump och Clinton går alltså på tvärs med väljarkåren när det gäller handel. Förmodligen gör de kalkylen att de som är emot handel (och invandring) har ett större känslomässigt engagemang och därför kan förmås att byta parti på frågan, medan de väljare som är för handel ser det mer som en självklarhet.


Taggar:
Kategorier: Frihandel