Malmström svarar Arnim, Sjöberg, Andersson

”Det vanligaste missförståndet om TTIP är att man tror att vi ska avveckla viktiga regelverk. Sanningen är att det egentligen handlar om att vi får stora fördelar genom att ta bort, harmonisera eller ömsesidigt erkänna små detaljer i förordningar som inte alls kommer ha en enorm inverkan på vår vardag.”

Slutrepliken om TTIP och produktstandarder från Cecilia Malmström i SvD.

Tidigare behandlad här.


Kategorier: TTIP