Man handlar med sina grannar

Ekonomifakta har ett intressant diagram över hur stor export Sverige har med olika länder. Mer än hälften av exporten är till andra EU-länder, främst våra grannar, och USA. Och då står USA för 75 miljarder, det vill säga lika mycket som Danmark och Finland. Kina står för bara 38 miljarder.

Detta illustrerar ett generellt förhållande. Nämligen att man handlar med sina grannar.

Det är värt att tänka på av  två skäl.

1. Protektionister säger att handel bygger på att vi importerar från länder med låga löner och bristande miljöpolitik. Det stämmer helt enkelt inte. Huvuddelen av vår import är från länder med ungefär samma, ibland bättre, villkor är Sverige.

2. När man påstår att utvecklingsländerna har problem för att de saknar ”tillgång till EU:s marknad”. Det stämmer i princip. Men i praktiken är det ett mycket större problem för länder i t ex Afrika att de har handelshinder mellan sig. Afrikanernas problem är deras egen protektionism, inte vår protektionism — även om EU naturligtvis skall intensifierar arbetet för att skapa frihandel med resten av världen.


Taggar: Afrika, import
Kategorier: EU