Man kan lura tillräckligt många tillräckligt länge…

Det förefaller som om EU-kommissionen och TTIP-förhandlarna har insett att de måste försvara tanken på ett investerarskydd i avtalet. Hittills förefaller strategin ha varit att ducka frågan och hoppas att debatten skall lägga sig. Som så ofta gör den inte det. I stället förs den helt och hållet på motståndarnas villkor. Resultatet är att en rad bisarra myter har fått fäste.

I går höll EU:s handelskommissionär Karel De Gucht ett tal i London där han förklarade att investerarskydd redan finns i tusentals handelsavtal EU:s medlemsländer är bundet av utan att detta hindrat de regleringar vi har i dag.

Han förklarade också att det handlar om fyra punkter:

1. Vi kommer inte att diskriminera utländska företag jämfört med inhemska.

2. Vi kommer inte att göra nya avtal med andra företag utan att ta hänsyn till de avtal som redan existerar.

3. Vi kommer inte att expropriera er egendom utan att ni får kompensation.

4. Vi kommer att behandla er rättvist, exempelvis genom att garantera tillgången till oberoende rättsskipning.

Mer dramatiskt än så är inte det investerarskydd som ingår i de allra flesta handelsavtal och planeras att ingå i TTIP.

Det är svårt att tänka sig att någon som accepterar rättsstaten har något att invända.

Då är frågan om de TTIP-kritiker som utmålar investerarskydd (ISDS) som ett hot mot demokratin — Karl Schlyter, Jonas Sjöstedt — inte förstår detta?

Svaret är förmodligen att de förstår, men svänger ihop en ren fantasiprodukt att använda i debatten. Man kan inte lura alla hela tiden. Men man kan kanske lura tillräckligt många tillräckligt länge för att uppnå sina mål.

 


Kategorier: TTIP, ISDS