Maria Rankka: Stockholm måste också ”go global”

Förhandlingarna om ett handelsavtal mellan EU och USA har kommit igång. Förväntningarna verkar inte överdrivet höga, men det är ett avtal som kan få stora positiva effekter för svensk ekonomi. För det första kan det innebära en trettioprocentig ökning av handeln med USA. För det andra är potentialen som störst i tjänstesektorn. Och vi ska inte glömma bort att USA är värdemässigt Sveriges viktigaste handelspartner. Ett avtal mellan EU och USA är också intressant då det kommer att driva en trend som redan finns i världsekonomin: städer blir allt viktigare.

Städer söker – och får – en allt tydligare och viktigare roll på den internationella arenan. Motiv och drivkrafter kan variera, men vi ser exempel på samarbeten mellan städer som går bortom traditionella eller ceremoniella vänortsrelationer.

Denna utveckling är inte minst tydlig i USA. Många amerikanska städer talar om att de ska ”go global”.

Det nordamerikanska frihandelsavtalet (NAFTA) har på ett påtagligt sätt fört USA och Mexiko närmare varandra.

I höstas slöt också Chicago och Mexico City ett samarbetsavtal som – åtminstone på pappret – går betydligt längre än det tidigare vänortssamarbetet. Man ska bygga djupare relationer inom investeringar, forskning och utveckling mm.

Stockholm är en internationellt aktiv stad, som deltar i viktiga samarbeten. Den politiska ledningen och oppositionen delar en insikt om att stadens och regionens framtid behöver byggas med öppenhet mot omvärlden.

Vi är också en mycket globaliserad stad. Vi tillhör den grupp av 11 städer i världen som har fler än 10 globala storföretags huvudkontor. Här finns 11 huvudkontor och vi är i växande grad en viktig nod i den globala ekonomin. Stockholms betydelse för Sverige blir allt viktigare.

I ljuset av frihandelsförhandlingarna och av den växande betydelsen av relationer mellan städer är det dags att fundera hur vi kan gå vidare. Hur gör vi för att Stockholm om några år ska vara den första europeiska staden som sluter ett samarbetsavtal med någon intressant amerikansk stad? Någon framtidsstad i Asien eller i Europa? Även Stockholm behöver ”go global” på allvar och ta sin naturliga plats i en värld där städer blir allt viktigare.

Maria Rankka, VD för Stockholms Handelskammare