Marknadsliberal kritik mot ISDS

Mycket kritik mot ISDS-mekanismen i TTIP kommer från vänster och förefaller i huvudsak vara en skäl att ifrågasätta friare handel. Men det finns också en kritik från marknadsliberalt håll.

Den amerikanska tankesmedjan Cato-institute har publicerat en intressant och informativ text som ifrågasätter värdet av ISDS-mekanismen i TTIP-avtalet. Perspektivet, som i nästan allt Cato gör, USA-centrerat, men pedagogiken är god.

Texten går igenom åtta punkter av både principiell och mer pragmatisk kritik mot ISDS. Cato ifrågasätter inte att tvistelösningsmekanismen kan vara principiellt riktig och ha ett värde. Men att det värdet är mindre än de problem som orsakas — i huvudak att  TTIP-avtalet blir betydligt svårare att få igenom.

 

 

 


Taggar: Cato
Kategorier: Frihandel, TTIP, USA, ISDS