Men han är i alla fall ung och tatuerad…

Kanadas nye liberale premiärminister Justin Trudeau hyllas allmänt. Inte bara är han ung och tatuerad. Han anses vara närmast ett geni och världen imponeras av den höga utbildningsnivån hos hans regering.

Men hans senaste utspel i handelsfrågor ställer i tvivelsmål hur smart han egentligen är.

Det första han gjorde när Trump vann USA:s presidentval var att säga att han var beredd att omförhandla det över 20 år gamla NAFTA-avtalet.

Det är fullt möjligt att Trudeau har goda skäl att vilja omförhandla delar av NAFTA. Exempelvis kan han nog vinna några poäng på att förändra ISDS-klausulen i avtalet. Kanske antar han också att det blir svårt att hålla emot om Trump-administrationen kräver en omförhandling.

Men att erbjuda sig att förhandla innan man vet något alls är inte särskilt smart. USA har ännu inte kommit med någon framstöt om förhandlingar. Den kanske aldrig kommer. Chansen är betydande att Trump — som är en övermänniska bara i sina egna ögon — får helt andra saker att tänka på när han väl svurits in. Att börja röra om i gamla handelsavtal som dessutom fungerar bra blir möjligen inte första prioritet.

Inledningsvis är det förnuftigt att vänta och se om motparten vill omförhandla. Den som vill förhandla måste rimligen ange ett skäl, lägga det första kortet på bordet. Att önska en förhandling innebär att man vill ha något och redan där har man ett visst underläge jämfört med den som inte vill ha något. Den som inte vill ha något kan ju sätta ett extremt högt pris. Är priset för högt blir det ingen affär. Men det spelar ingen roll för den som inget ville ha. Det är det som kallas att det är säljarens marknad.  Men ju mer säljaren visar att han vill sälja, desto mer blir det köparens marknad. Trudeau spelade i en mening bort ett inledande överläge. Det är ju Trump som har tagit upp frågan om att riva upp eller ändra NAFTA och andra handelsavtal.

Vidare är NAFTA inte bara en angelägenhet för USA och Kanada. Även Mexiko har skrivit på NAFTA. Trump har större problem med Mexiko än med Kanada eftersom det är från Mexiko låglönekonkurrensen kommer. En gemensam linje mellan Kanada och Mexiko hade stärkt de två mindre länderna mot USA. Nu har Trudeau lyckats lämna Mexiko i sticket eftersom Kanada har ett bättre förhandlingsläge, och på samma gång släppt ytterligare en del av sitt eget övertag.

Nu försöker delar av Trudeaus administration släta över med att säga att Kanada alltid är beredda att diskutera saker med andra nationer. Men det är självklart att alla anständiga demokratier i princip är beredda att föra dialog med sin omgivning. Men det är en sak att vara generellt öppen för dialog, och en helt annan sak att lägga upp en specifik fråga på bordet.

Nu har Trudeau spelat bort ett överläge, skapat osäkerhet för näringslivet på båda sidor om gränsen och därtill ett tryck på Trump att gå vidare med sin protektionism.

Inte så smart.

Men han är i alla fall tatuerad.