Mer mytbildning kring ISDS

Euractiv skriver att det läckta CETA-avtalet kan skapa problem även för TTIP. Formuleringarna i CETA om tvistelösning (ISDS) är närmast identiska med de som kritiserades i en tidigare version av avtalet. Det leder till spekulationer om att kommissionens hearing när det gäller ISDS-delarna av TTIP bara är ett spel för gallerierna.

Samtidigt är det uppenbart att Euractivs artikel huvudsakligen bygger på åsikter från TTIP-kritiker.

Bland annat återkommer påstående om att ISDS skulle vara ett ”hot mot demokratin” genom att företag skulle kunna stämma stater för att ny lagstiftning hotar framtida vinster. Detta är en ren missuppfattning.

Euractiv stöder påståendet med en artikel som handlar om hur ett amerikanskt företag stämt Kanada för en lag som förhindrar fracking.

Men, och detta är ett viktigt ”men”, stämningen handlar inte alls om att det amerikanska oljebolaget stämt Kanada på grund av att framtida vinster hotas.

Det handlar om att fracking varit laglig och bolaget lagt ut stora summor på att söka tillstånd, och så stiftas plötslig en lag som gör att de utgifter man haft är pengar i sjön.

Det förefaller helt rimligt att bolaget åtminstone får tillbaka sina investerade pengar eftersom staten i detta fall är avtalspart.

Tanken att demokratin innebär att staten har rätt att göra vad som helst är totalitär. Det är vänsterns föreställning om demokrati. Men de flesta demokratiska länder är ”liberala demokratier”. Det betyder att det finns en grundlag som garanterar mänskliga fri och rättigheter, att dess upprätthålls genom ett oberoende rättsväsende och att även staten måste lyda lagen och uppfylla sina åtaganden mot olika samhällsaktörer — både företag och medborgare.

När Barsebäck lades ner kompenserades ägarna. Var det ett exempel på att ”demokratin satts ur spel”? När Linköpings kommun nyligen stoppade en spelning med våldsromantiska musikgruppen Kartellen tvingades kommunen ersätta Kartellen för avtalsbrottet. Var det också odemokratiskt?

Det är helt enkelt så att i demokratiska rättsstater måste även stat och myndigheter hålla avtal och uppfylla sina löften mot både företag och medborgare. Det är i grunden vad ISDS-mekanismen handlar om.

Observera att det fortfarande går utmärkt att till exempel höja skatterna på el och därmed minska efterfrågan och vinster för elbolagen utan att de kan stämma staten. Och Kartellen kan inte kräva Linköpings kommun på uteblivna biljettintäkter för kommande spelningar de eventuellt räknat med men inte hade något avtal för att göra.

 

 

 

 

 

 

 

 


Taggar: Kanada, CETA
Kategorier: EU, TTIP