Mer pasta i kastrullen

Den fruktade ”spagettibunken” håller nog oundvikligen på att bli verklighet. Termen betyder att man får en härva av handelsavtal mellan olika länder som till sist blir helt oöverskådliga. Ur den synpunkten var det ett stort bakslag att det senaste försöket till ett internationellt avtal inom WTO gick i stöpet på grund av Indien satte sig på tvären i sista minuten.

I stället förhandlar man en rad avtal på olika håll.

EU och Vietnam har ett frihandelsavtal på gång.

Och Nya Zeeland och Sydkorea har ett.

Förutom TTIP och TPP och lite annat.

Men möjligen är en röra av framsteg att föredra framför ett konsekvent misslyckande.

 


Kategorier: Frihandel, EU