Minskar handeln, och är det i så fall ett problem?

I december skrev Joshua Kurlantzick, medlem av Southeast Asia at the Council on Foreign Relations och författare av boken Democracy in Retreat: The Revolt of the Middle Class and the Worldwide Decline of Representative Government, en artikel om att handeln nu minskar som andel av världsekonomin.

Tidigare har handeln ökat dubbelt som snabbt som den globala ekonomiska tillväxten, men nu ligger den strax under den globala tillväxten, som i sig inte direkt imponerar.
Kurlantzick menar att det finns flera skäl. Frihandelsarbetet går inte framåt på grund av svagt politiskt ledarskap, nya ekonomier växer inte tillräckligt snabbt och utvecklingen av högteknologiska produkter tvingar företag att behålla tillverkning kvar i egen regi. Och slutligen innebär övergången till tjänsteekonomier att handeln med varor minskar.

Generellt är det kanske inte så bekymmersamt att handeln ibland minskar långsammare än tillväxten. Vitsen med handel är att den ökar välståndet. Skulle välståndet ibland öka utan att handeln expanderar spelar det kanske mindre roll.

Men samtidigt kan det vara ett varningstecken. Både USA, Kina och EU är för tillfället upptagna med sina egna interna problem och kan av det skälet få svårt att få handelsavtal på plats. På längre sikt är det inte bra.


Taggar: Kurlantzick
Kategorier: EU, USA