Missförstånd om handel i SvD:s ”Faktakoll”

Internationell handel är inte ett nollsummespel. Om inte alla vinner på att handla sker ingen handel. 

SvD visar sig under vinjetten ”Faktakoll” totalt missförstå en central detalj kring internationell handel:

”Av presidentens (Donald Trump) kommentarer att döma har han en starkt förenklad syn på handel, som går ut på att ett land vinner och ett förlorar. Så är det inte. Om USA importerar mer varor, exempelvis för att ekonomin går starkt, så ökar USA:s handelsunderskott. Samtidigt får förstås amerikanska konsumenter varor som har ett visst värde. Så i den meningen är handel ett nollsummespel.”

Skribenten förefaller här tro att konsumenterna nytta av importerade produkter exakt motsvarar deras nytta av pengarna importen kostar. Men så är det förstås inte. Amerikanska konsumenter uppfattar att värdet av det de köper är större än värdet av att spara pengarna eller något annat de skulle kunna använda pengarna till. Bytet i sig ökar värdet. Det enklaste exemplet är om en fotbollsspelare har en handboll, och en handbollsspelare har en fotboll, så kommer de båda ha glädje av att byta bollar med varandra trots att bytet inte orsakar att det uppstår fler nyttigheter. Det är det mest ursprungliga skälet till handel sedan stenåldern.

Men vad skribenten förmodligen menar är följande. USA har underskott i handelsbalansen. Amerikanerna köper mer från utlandet än de säljer till utlandet (främst Kina) vilket gör att pengar strömmar ut från USA. Trump anser att detta är skadligt. Men det är ett missförstånd. Först det första får amerikanerna nyttigheter för sina pengar. Och för det andra kommer pengarna — dollar — tillbaka till USA genom investeringar. Utlänningarna köper fastigheter i USA, aktier i amerikanska företag eller direktinvesterar genom att starta företag i USA. Inte minst investerar de i den amerikanska statsskulden genom att köpa amerikanska statspapper.

I längden kommer helt enkelt utflödet och inflödet (handels- och investeringsbalansen) att jämna ut varandra. Bli noll. Det är antagligen detta som SvD uppfattar som ett ”nollsummespel”. Men i själva verket är detta en av många processer i en marknadsekonomi som sammantaget leder till ökat välstånd.

En positiv tolkning är att amerikanerna är rikare än andra folk och därför kan shoppa av hjärtans lust i stället för att spara och arbeta hårt. Så är det säkert, åtminstone till en viss del. Men det är också fullt möjligt att en del av USA:s underskott i handelsbalansen är ett symptom på att amerikanerna lever över sina tillgångar därför att räntorna är låga och USA:s federala budgetunderskott allt större. Det kommer förr eller senare att straffa sig.

Men det är närmast omöjligt att med handelspolitiska åtgärder göra så mycket åt underskottet i handelsbalansen. Istället ökar det på grund av Trumps i vilket fall för tillfälle framgångsrika ekonomiska politik.

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel