Mycket skrik för lite ull — men Trump kan deklarera en seger

NAFTA var enligt president Trump ”the single worst trade deal” som USA någonsin ingått. Det nya NAFTA, eller USMCA (United States, Mexico and Canada Agreement), är då rimligen det näst värsta handelsavtalet i USA:s historia, med tanke på hur lite som har förändrats.

I förra veckan blev det klart att även Kanada ställer sig bakom det nya avtalet mellan Mexiko, USA och Kanada.

De exakta skrivningarna är ännu inte analyserade, men det finns ett antal relevanta förändringar i det nya avtalet:

  1. Skärpta ursprungsregler. Gäller bilindustrin. I praktiken måste en bil i framtiden bestå av 75 procent komponenter från NAFTA-området för att kunna exporteras utan tullar. Tidigare var andelen 62,5 procent.
  2. Lönekrav. En större andel av en bil måste i framtiden vara producerad av arbetare som tjänar minst 16 dollar i timmen. Det kommer flytta över en hel del produktion från Mexiko, eftersom nästan inga mexikanska bilarbetare tjänar så mycket.
  3. Solnedgångsparagraf. Det nya avtalet kommer att gälla i 16 år. Om sex år kommer man göra en utvärdering om avtalet skall förlängas utöver den 16 åren. Det tidigare avtalet hade en omförhandlingsklausul, men ingen tidsgräns.
  4. USA:s tillgång till Kanadas mejerimarknad kommer att bli bättre. Tullarna sänks till 3,5 procent, men kvoten kommer att finnas kvar. Det är samma tullsats som i TPP-avtalet, men USA kommer få hela kvoten för sig själv.
  5. Kapitel 19 om tvistelösning kommer att finnas kvar. USA var starkt emot det, men har uppenbarligen fått ge sig.
  6. USA har kvar rätten att lägga 25 procents tull på bilar och bildelar av strategiska skäl — men Mexiko och Kanada och får speciella undantag som minskar risken att de skall drabbas.
  7. Det högsta värdet på varor som tullfritt får tas över gränsen höjs.
  8. Det finns en rätt hårt formulerad klausul om konsekvenserna av om något land börjar förhandla handelsavtal med en icke marknadsekonomi — läs Kina.

Avtalstexten, hundratals sidor, skall nu gås igenom, undertecknas i slutet av november och sen godkännas av de tre ländernas parlament. En osäkerhet är att Trump nu har missat chansen att få avtalet godkänt av den nuvarande kongressen. Efter valet i november kan republikanerna mycket väl ha förlorat sin majoritet.

På samma sätt som med EU har Donald Trump fått igenom en del förändringar av USA:s handelsvillkor. Om det är förbättringar eller inte kan diskuteras. I de fall USA:s handelspartners tvingas sänka sina tullar är det definitivt förbättringar både för USA och landets handelspartners. När handelshindren av olika skäl ökar är det en förlust för alla parter. Men det råder nog ingen tvekan om att det åtgår enorma mängder hot, förolämpningar, osäkerhet och prestigekamp för att få relativt små förändringar till stånd. USA skulle förmodligen kunnat få ungefär samma resultat genom att bara be om dem eller mot en symbolisk kostnad. Det är förstås inget fel att förhandla hårt, men det är rätt märkligt att köra den hårda stilen innan man ens kommit till förhandlingsbordet.

Trots allt är exempelvis mejeriprodukternas andel av de totala handelsvolymerna ungefär 0,06 procent.

Men Trump kan nu deklarera en seger i handelskriget lagom till valet i november och lägga allt sitt fokus på Kina.

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel