Nästa runda av TTIP-förhandlingarna börjar den 10 mars

Den 10 mars, nu på måndag, återupptas förhandlingarna om TTIP. Det blir mycket intressant.

För er som inte är hemma på alla förkortningar förklaras TTIP här, här och här.

En av de intressantaste frågorna är vad som kommer att hända med ISDS-mekanismen (förklaring här). Den är för tillfället lagd på is, men frågan är om den kommer tillbaka. ISDS är tvivelsutan motiverad, men har fått kritik från både frihandelsvänner (Cato) och protektionister (Schlyter). ISDS stöds även av frihandelsvänner (Clarke), medan det av rent logiska skäl inte finns några protektionister som argumenterar för ISDS (utan handelsavtal finns det ingen anledning att avtala om ISDS).

Avtalet anses av de flesta ha stor betydelse för den framtida tillväxten i både EU och USA. Det handlar om världen två största och mest utvecklande ekonomier som får minskade barriärer mellan sig. Det handlar om både handelshinder vid gränsen (tullar mm) och interna handelshinder som olika standarder och certifieringar.

Det råder debatt om hur stor tillväxten verkligen blir, men man får inte glömma att handel är en frihetsfråga. Det är inte nationer som handlar med varandra utan enskilda individer. Ju enklare det är att handla, desto större chans har de att förverkliga sina drömmar och planer.

 

 


Taggar: Schlyter, Clarke, Cato
Kategorier: Frihandel, TTIP, ISDS