Nej — TTIP kommer inte underlätta ”amerikansk lobbying” i EU

Under politikerveckan i Visby (gemenligen kallad ”Almedalen”) gick jag på en rad seminarier i TTIP och lyssnade på både anhängare och motståndare.

Ett återkommande påstående från motståndarsidan var att TTIP kommer att ”göra fältet fritt” för amerikanska företag som vill lobba för exempelvis import av hormon- och antibiotikabehandlat kött, mot EU:s kemikalielagstiftning och liknande.

Detta är en  felaktig uppfattning.

Man kan förvisso inte ifrågasätta antagandet att det finns amerikanska företag som vill påverka lagstiftning i Europa på nationell eller EU-nivå. Det sker redan nu.

Felet består i att tro att TTIP kommer att påverka detta.

Det hela är mycket enkelt.

Amerikanska företag har redan i dag dotterbolag i EU och hyr in lobbyister för att påverka politikerna i EU.  Antingen amerikaner som reser till Bryssel och jobbar, eller genom att anlita europeiska PR-byråer.

I verkligheten ägnar sig amerikanska företag i EU huvudsakligen åt att sälja de tusentals och åter tusentals amerikanska produkter som är lagliga och kan säljas i EU. Det är ytterst få vanliga produkter som är lagliga i USA men olagliga i EU.

Det förtjänar att ständigt påpekas: EU och USA är inte som Nord- och Sydkorea. Folk reser och handlar som tättingar mellan kontinenterna. Jag har fortfarande inte träffat på någon som inte köpt smink, njutit av goda amerikanska biffar och kyckling eller känt sig osäker i sin amerikanska hyrbil på grund av annorlunda kemikalielagstiftning, djurhållning, krocktester eller klorsköljning (I EU dricker vi klor, badar våra barn i klor, sköljer sallad i klor — exakt varför det är så konstigt att tvätta av just en död kyckling i klor är svårt att förklara…).

Anledningen till att TTIP-avtalet är önskvärt är att det kommer att underlätta den handel i som hög utsträckning redan förs genom att ta bort handelshinder som gör det dyrare och krångligare att handla.

Sammanfattningsvis kommer TTIP-avtalet inte påverka lobbyisterna och inte heller göra så att produkter som idag är olagliga blir lagliga. Miljöpartiet och Jordens Vänner kan alltså vara lugna. TTIP-avtalet kommer inte tvinga oss att sälja marijuana och automatvapen på ICA, inte heller medge att Smith & Wesson stämmer oss på miljardbelopp för detta.

När ämnet lobbying ändå avhandlas är det värt att påpeka att lobbying är en integrerad del av den politiska processen i EU. Politiker och administration ägnar sig hela tiden åt lagstiftning som reglerar varor och tjänster. De kan inte gissa sig till vad som kommer att fungera eller inte fungera eller lita till gudomlig ingivelse. Därför rådgör man helt enkelt med branschorganisationer och företag för att undvika allvarliga misstag eller rena missförstånd.

I huvudsak handlar det om tekniska frågor som saknar politiska dimensioner. Det är också bakgrunden till miljörörelsens påstående att EU träffar ”företagen” mer än miljörörelsen. Men det är naturligtvis inte rimligt vare sig praktiskt eller demokratiskt att en viss kategori av organisationer skall ges rätt att sitta med vid varenda litet samtal som förs med företag eller branschorganisationer om tekniska detaljer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel