Nu börjar den andra ronden i slaget om investerarskyddet

Nu kommer de första resultaten av haveriet i debatten om skiljedom för tvistelösning som skedde i samband med de nu nedlagda förhandlingarna om TTIP, ett stort frihandelsavtal med USA. Då lovades en EU-kontrollerad investeringsdomstol som nu håller på att ta form. Det finns skäl att hålla ögonen på hur domstolen kommer att utformas så den inte blir ett politiskt organ.

Kommissionen har tagit fram ett förslag till hur den nya Investeringsdomstolen (ICS) för CETA (frihandelsavtalet mellan Kanada och EU) skall se ut. Förslaget är lämnat till ministerrådet som skall ta ställning. Om allt går som det skall kommer den nya investeringsdomstolen börja arbeta så snart alla länder har ratificerat avtalet.

Bakgrunden till den nya investeringsdomstolen är både tragisk och intressant.

När TTIP, det stora frihandelsavtalet med USA började förhandlas 2014 möttes det av stora protester. Framför allt tyska vänsterorganisationer kunde mobilisera mot avtalet på grund av att USA var motpart. USA fungerar av tradition mobiliserande på vänsterrörelser. En av mest effektiva myterna som spreds i det sammanhanget handlade om tvistelösningssystemet, allmänt förkortat ISDS, som skulle byggas in i avtalet. ISDS-klausulen finns i de allra flesta handels- och investeringsavtal och hänvisar helt enkelt till vanlig skiljedom. Myten som skapades och okritiskt spreds av media var att ISDS-mekanismen gjorde det möjligt för företag att i ”privata direktörsdomstolar” stämma länder om de införde exempelvis miljölagstiftning som hotade företagens vinster.

Tillsammans med ytterligare i huvudsak felaktiga påståenden om TTIP byggdes ett hårt motstånd upp.

I det läget försvarade många TTIP och ISDS-mekanismen med att det stora avtalet mellan EU och Kanada, CETA, som redan var färdigförhandlat, innehöll i stort sett samma element. Varför hade ingen protesterat mot det?

Resultatet blev att drevet gick även om CETA. Jean-Claude Juncker hanterade frågan på ett ytterst valhänt sätt — ingen skugga över Cecilia Malström som agerade rätt — och kommissionen fick backa. Löftet blev att inrätta en EU-kontrollerad investeringsdomstol. EU håller alltså på att ersätta ett välfungerande system med sin egen lösning som egentligen ingen har efterfrågat, i huvudsak på grund av att nationella politiker i EU:s medlemsländer inte orkade sätt sig in i frågan. Skiljedom är ett väl beprövat system som funnits i decennier, regleras genom en FN-konvention. Stockholms Handelskammare driver ett av de största och äldsta skiljedomsinstituten. Den politiker som hade orkat läsa på i 20 minuter skulle med lätthet han kunna försvara den beprövade ordningen, den journalist som gjort motsvarande hade inte behövt sprida myterna.

Men med viss självklarhet hände ingenting av detta.

Så nu, efter fem år, börjar förslagen komma. Det blir inte nödvändigtvis dåligt, men ICS är totalt onödigt, resultatet av en ogenomtänkt politisk reträtt, och innebär förstås år av osäkerhet innan man vet hur den kommer att utformas och fungera.

Det finna anledning att hålla ögonen på hur frågan utvecklas. Det vore olyckligt om domstolen blir ett politiskt organ, något som har efterfrågats i debatten.

”The European Commission today presented to the Council four proposals for specific rules putting in place the Investment Court System (ICS) provisions in the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). These will now be discussed in the Council and approved by the Council and Member States. After their approval they can be formally agreed with Canada in the relevant CETA committees. They will enter into force when the ratification of CETA is completed by Member State parliaments.

The fundamentals of the Investment Court System are already established in CETA. While they are not yet applied pending ratification of the agreement by all EU Member States (13 have ratified it so far), the Joint Interpretative Instrument on CETA agreed by the EU and Canada in October 2016 includes a commitment to make the system operational as soon as the agreement enters into force.

Today’s proposals are necessary to deliver on this commitment by the European Union, Member States and Canada. These rules complete the putting in place in CETA of the reformed approach to investment dispute settlement and continue the ground-breaking path already established by the EU’s reforms of investment dispute policy.

In particular, they will ensure an effective appeal function, the first such appeal function to become operational in international investment agreements. They will further bolster the assurances of the highest ethics standards already contained in the agreement. They put in place rules on mediation for investment disputes, an area which traditional investment agreements have largely overlooked. Finally, they flesh out a framework for the adoption of binding interpretations (already foreseen in the agreement), facilitating the Parties maintenance of control of the interpretation of the agreement.

The four proposals concern:

  • Rules setting out the functioning of the Appellate Tribunal (Decision here);
  • a code of conduct for members of the ICS; (Decision here);
  • rules for mediation (Decision here), and;
  • rules for binding interpretations to be adopted by the CETA Joint Committee (Decision here).
  • The Commission has already discussed the drafts with EU Member States and has also kept the European Parliament fully informed.

Background

The Investment Court System included in the EU-Canada agreement represents a new EU approach to investment-related disputes eliminating the risk of abuse and safeguarding the right to regulate in the public interest. The same approach is taken in the agreements the EU has negotiated with Singapore, Viet Nam and Mexico and is on the table in all on-going investment negotiations.

In parallel to its implementation, the Commission is continuing to work at multilateral level to seek support for a Multilateral Investment Court. This discussion takes place in Working Group III of the United Nations Commission on International Trade (UNCITRAL), where the EU and its Member States have submitted a concept paper setting out how a multilateral investment court could be established. Discussions in the Working Group take place in the week of 14 October, 20 January 2020 and 30 March 2020 and beyond.”

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel